Oral History

Oral History
Oral history is een vorm van wetenschappelijk onderzoek naar het (nabije) verleden op basis van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van vraaggesprekken, waarbij de geïnterviewde volop de ruimte krijgt om zijn/haar verhaal te vertellen en de interviewer hem/haar zo min mogelijk probeert te onderbreken en geen moreel oordeel velt.

Iedereen herinnert zich het verleden anders. Oral history-methoden kunnen delen van het verleden naar boven halen die in de collectieve herinnering of gangbare geschiedschrijving zijn verdrongen, over het hoofd gezien, of bewust buiten de boeken gehouden. Door de verhalen van individuele burgers als bron voor de bestudering van het verleden te gebruiken, wordt geschiedenis meer dan een verzameling van feiten, maar ‘vang’ je ook de betekenis die mensen geven aan hetgeen hen is overkomen. “…Het is ook het verhaal over iemands dromen, zijn fantasie en zijn verbeelding”, schrijft oral history expert Selma Leydesdorff. Door de getuigenissen vast te leggen op film wordt een emotionele, zeer persoonlijke laag toegevoegd. Zo ontstaat een geschiedenis die dicht bij de mensen staat.

Deze methode is zeer geschikt voor het vastleggen van de levensverhalen van uw ouders of grootouders. Aangevuld met bijvoorbeeld foto’s, brieven, home video’s en nieuw gefilmd materiaal op locatie (zoals het geboortehuis), ontstaat een bijzonder aandenken aan hen. Wilt u een waardevolle, audiovisuele herinnering op DVD, neem dan contact op met info@shariscoppens.nl (zie ook: Levensverhalen)

Getuigenissen van de burgeroorlog in Ayacucho, Peru (1980 – 2000)
Een serie korte films met getuigenissen van slachtoffers en nabestaanden van het politieke geweld in een aantal dorpjes in het departement Ayacucho, waarvan de inwoners meer dan in welke andere regio van Peru te lijden hebben gehad onder het geweld gepleegd door de terroristische beweging Lichtend Pad (Sendero Luminoso) en de ordehandhavers van de Staat (politie en militairen).
De geïnterviewden vertellen niet alleen over hun ervaringen, de pijn van het verdwijnen van geliefden en wat de gevolgen waren voor degenen die achterbleven. Ook wordt stilgestaan bij de vreedzame periode van voor de burgeroorlog, hun overlevingsstrategieën en hun toekomstdromen. De getuigenissen zijn aangevuld met (hedendaagse) dagelijkse scènes, foto’s en archiefmateriaal, en gemonteerd tot kleine portretten.
De filmopnames, die op de websites van de internationale organisatie Impunity Watch en de Peruaanse NGO Paz y Esperanza geplaatst zullen worden en via social media wereldwijd verspreid kunnen worden, zullen er toe bijdragen dat de gebeurtenissen niet in de vergetelheid raken. Over het geweld in Ayacucho, de oorzaken en de gevolgen kan nooit voldoende informatie verspreid worden voor nieuwe generaties in Peru, Nederland en daar buiten. Lees hier meer over het project. De voortgang van het project is ook te volgen via Facebook.