Getuigenissen van het politieke geweld in Ayacucho Peru (1980 – 2000)

Getuigenissen van het politieke geweld in Ayacucho, Peru (1980 – 2000)
Een serie korte films met getuigenissen van slachtoffers en nabestaanden van het politieke geweld uit een aantal dorpjes in het departement Ayacucho, Peru. Ayacucho heeft meer dan welke andere regio van Peru te lijden gehad onder de vuile oorlog tussen de terroristische beweging Lichtend Pad (Sendero Luminoso) en de ordehandhavers van de Staat (politie en militairen). De dorpsbewoners zaten tussen deze twee vuren in en waren vaak genoodzaakt een kant te kiezen; soms zelf de wapens op te pakken, om hun leven te sparen. De burgeroorlog bracht grote schade aan de dorpen toe. Zoveel mensen werden vermoord, of ‘verdwenen’. Er werd geplunderd en geroofd, huizen werden in brand gestoken, niemand was meer te vertrouwen. Veel mensen vluchtten weg en lieten een leeggestroomd, arm dorp achter. De kans op een mooie toekomst voor de achterblijvers en hun kinderen was veelal verkeken. Ze zochten meestal jarenlang tevergeefs naar de lichamen van hun geliefden. Soms werden ze gevonden, in massagraven, zodat ze alsnog een eervolle begrafenis konden krijgen. Voor anderen duurt de zoektocht nog altijd voort. Slachtoffers en daders wonen naast elkaar en moeten elkaar nog dagelijks onder ogen zien.
Clementina3
In de gefilmde getuigenissen vertellen de dorpsbewoners niet alleen over ‘el tiempo de peligro‘ (de tijd van het geweld) en de pijn van het verdwijnen van geliefden en wat de gevolgen waren voor degenen die achterbleven. Ook wordt stilgestaan bij de vreedzame periode van voor de burgeroorlog, hun overlevingsstrategieën en toekomstdromen. De getuigenissen worden afgewisseld met sfeerbeelden van de omgeving en het dagelijks leven van de mensen die hun verhaal houden, aangevuld met foto’s van hun verdwenen familieleden en geliefden; en foto- en krantenmateriaal uit de tijd van de vuile oorlog dat te vinden is in openbare archieven.

De serie korte films sluit aan bij een boek ter ere van het leven en de herinnering aan de slachtoffers van Allpachaka, Chiara en Quispillaqta met verhalen en foto’s dat in februari 2016 gepubliceerd is. Met het herinneringsboek en de films krijgen de dorpsbewoners de beschikking over concrete middelen ter ondersteuning van het verwerken van hun vele trauma’s. Het boek is te downloaden van de website van Paz y Esperanza.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Peruaanse NGO Paz y Esperanza. Paz y Esperanza komt op voor gerechtigheid van personen en gemeenschappen die in armoede leven of waar de mensenrechten geschonden worden. Ze werken nauw samen met basisorganisaties, en met lokale, regionale en nationale autoriteiten. Ze zijn betrokken bij het vinden van de massagraven, identificatie van de lichamen, het zorgen voor een waardige begrafenis en hulp bij traumaverwerking.

De Nederlandse NGO Impunity Watch zal de serie korte films in verschillende post-conflict landen (o.a. Burundi, Guatemala en Cambodja) vertonen tijdens workshops “Dealing with the Past”, om te laten zien hoe de gemeenschappen in de regio Ayacucho omgaan met het verleden en anderen te inspireren met de ideeën die zij hebben voor hun toekomst.

Het herinneringsboek en de serie korte films, die ook op websites van de internationale organisaties Impunity Watch en Paz y Esperanza geplaatst zullen worden en via social media wereldwijd verspreid kunnen worden, zullen er toe bijdragen dat de gebeurtenissen niet in de vergetelheid raken. Over het geweld in Ayacucho, de oorzaken en de gevolgen kan nooit voldoende informatie verspreid worden voor nieuwe generaties in Peru, Nederland en daar buiten. 

Hivos wit impunity watch vierkant  pazy esperanza